logga riksskådebanan    
                                                                        
Riksskådebanans kulturpris 2018 delades ut till konstnären Lars Lerin inför öppningen av hans stora utställning på Liljevachls konsthall.
Utsällningen pågår från den 18 maj till den 9 september och omfattar verk från 2002 - 2018. 

lars lerins utstallning

prisutdelning till Lars Lerin

kultturpriset

Kulturpriset delades ut genom både dans och såpbubblor.
 
dans

sopbubblor

blommor till lars lerin
Ordförande Ann Mari Engel och Lars Lerin
 
 


20180516