logga riksskådebanan                                                                      

Riksskådebanans styrelse 2017 

Ordförande
Ann Mari Engel

Ordinarie
Göran Sarring: Skådebanan Östra Götaland 
Kenneth Sundh: Skådebanan Stockholms län
Eva Sens: Skådebanan Dalarna
Veera Suvalo Grimberg: Skådebanan Västra Götalandsregionen
Zenita Bergman Skådebanan Västmanland
Michella Zayat: Skådebanan Jönköping
Elisabeth Lax: Skådebanan Norrbotten
Lone Lindholm: Södra Regionen

Ersätttare
Ulf Nyström: Skådebanan Norrbotten
Ulrica Cederberg: Östra Götaland  
Rolf Söderman: Skådebanan Västmanland
Ulrika Eskilsson: LO


Ann Mari Engel - Ordförande
Dörjgränd 4
116 68 Stockholm
070-727 74 20  

Zenita Bergman - Vice ordförande, ekonomiansvarig
Kristinagatan 6 a
722 11 Västerås
Tel: 073-910 63 00
zenita@zizeron.se

Göran Sarring - Sekreterare.
Kimstadvägen  35
61020 Kimstad
Tel:070-5553084
goran@sarring.seRevisorer

Aktoriserad revisorer:
Mattias Karlsson 

Förtroendevald revisor

Ordinarie:
Bengt Berg

Revisorsersättare: Liselotte Munther

Valberedning
Fredrika Morén, Ordfront, sammankallande
Kjell-Ove Linell, Södra regionen
Åsa Jarrolf, Västmanland
Ann Näfver, Stockholm
Margret Sandberg