SKÅDEBANAN VÄSTMANLAND - Ingenjör Bååths gata 11
72212 Västerås 021-101705

Prova på tekniker
Intresset för "Prova på tekniker" är, och har varit stort. Främst inom Landstinget där många avdelningar på Västerås lasarett genomfört en prova på kväll tillsammans med konstnär Anders Hultman. Idén är inte enbart att kunna prova på oljemåleri, utan även att tillsammans med sina arbetskamrater bygga upp en lagkänsla som gynnar arbetsplatsen. Tidigare har medel från Statens Kulturråd använts till "Prova på tekniker. Det projektet är nästan slutfört. Därför har en ny ansökan skickats in till Landstinget till förmån för personal som arbetar inom Landstinget.
Arbetar du på en arbetsplats som har det tufft, kanske inom den privata sektorn, och behöver göra en satsning i syfte att stärka vi-känslan, så finns det möjlighet att genomföra en eller flera kvällar tillsammans med Anders Hultman. Det behöver inte bli dyrt ca 500 -800 kr per person. En prova på kväll kostar ungefär 6000 kr totalt. Ca 8-15 deltagare per gång.  Du är välkommen att ta kontakt med Skådebanan för ett kostnadsförslag
 


Målsättningen för projektet
Från LO-distriktet i Västmanlands sida finns en medveten satsning på att förmå människor i arbetslivet att ta del av kultur - på olika sätt. Det kan röra sig om att besöka kulturinstitutioner och deras olika verksamheter - eller att stimulera människor att själva börja skapa/uttrycka sig i olika konstnärliga tekniker.
Projektet "Prova på tekniker" har som mål att erbjuda anställda på arbetsplatser i Västmanland att prova på olika former av konstnärliga tekniker. Förhoppningen är att projektet leder till att deltagarna blir intresserade och går vidare, fördjupar sig och börjar själv skapa.

Projektet "Prova på tekniker" erbjuder möjlighet att möta kulturarbetare, samt prova på olika konstnärliga tekniker, exempelvis oljemåleri, akvarell, grafisk formgivning etc.
Grundtanken är att erbjuda ett möte med en konstnärer/kulturarbetare på den egna arbetsplatsen. Det första mötet blir en form av öppning mot fortsatta kontakter. Konstnärerna berättar om sitt arbete, visar arbetsmetoder, material etc. Beroende av arbetsplatsens utformning, om där finns en bra samlingslokal etc, ges anställda sedan möjlighet att prova på olika konstnärliga tekniker.
Ibland kan det vara bättre att prova-på tillfället genomförs i konstnärens ateljé. Allt utifrån hur deltagarna känner.
Utifrån dom erfarenheterna som prova-på kvällen ger kan deltagarna sedan gå vidare genom olika studieförbund utanför projektet.

_________________________________________________________________________________

Följande erbjudande har funnits under hösten 2007.

Att möta illustratören, tecknaren och konstnären Ida Branzell den 9 oktober kl 17.30.
Ida visar hur hon arbetar med ett illustrationsuppdrag. Under kvällen finns möjlighet att prova på att själv teckna. Ett nytt möte erbjuds någon vecka senare för att kunna slutföra arbetet. Under kvällen bjuds även på fika.

Att möta konstnären Anders Hultman i hans ateljé den 16 oktober kl 17.30.
Att dels få del av Anders Hultmans konstnärskap men också prova på att måla med oljefärger. Ett nytt möte erbjuds någon vecka senare för att kunna slutföra målningen. Under kvällen bjuds även på fika

Att möta en grafisk formgivare på Teater Västmanland den 6 november kl 17.30
Zenita Bergman arbetar på Teater Västmanland som marknadsförare. I praktiken innebär arbete att hon och hennes kollega formger de mesta av Teater Västmanlands reklammaterial. Flygblad, affischer, olika former av utskick m.m. Listan kan bli lång.
I mötet berättar Zenita hur hon formger olika reklammaterial. Vilka verktyg hon använder sig av etc. (dataprogram, etc.). Det finns möjlighet att under kvällen på ett enkelt sätt prova på att formge trycksaker. Under kvällen bjuds även på fika.

Att möta konstnären Henrik Haukeland och Tapani Björkbacka den 13 november 17.30
Henrik Haukeland målar i akryl, i ett abstrakt formspråk. Akryl påminner om olja i konsistens men har ett annat bindemedel som torkar mycket fortare. Akryl är spädbar med vatten, vilket i vissa fall innebär skillnad i målningsteknik. Möt konstnärerna då dom berättar om akrylmåleriet, samt prova på att måla. Under kvällen bjuds även på fika. Henriks hemsida www.haukeland.se Tapani Björkbackas sida www.bjorkbacka.org

Finns intresse kan projektet skapa möten och "prova på" möjligheter med andra konstformer. Även inom litteratur, dans och musik.

Anmälan till:
Skådebanan Västmanland
Olof Palmes Torg 4
72335 Västerås

021-101705
070-5233334

tapani.bjorkbacka@lo.se
www.skadebanan.org