SKÅDEBANAN VÄSTMANLAND - Ingenjör Bååths gata 11
72212 Västerås - 021-101705

Skådebanan Västmanlands verksamhetsberättelse för år 2007


Styrelsen för Skådebanan Västmanland, år 2007
Ordförande :
Zenita Bergman, Teater Västmanland

Sekreterare:
Tapani Björkbacka, Skådebanan Västmanland

Ordinarie:
Per-Inge Ahlbäck, LO - Distriktet i Västmanland
Hannes Olsson, Teatermaskinen
Marie Brattström
Jenny Setterholm, Handels
Ingegerd Erdin, ABF
Vesa Pellikka LO-Distriktet
Anette Wennerström

Suppleant:
Anita Skoglund
Revisor:
Lars Erik Magnusson


Medlemsorganisationer. LO-distriktet i Västmanland, Kommunal Västmanland, Hyresgästföreningen i Västmanland, ABF, Grafiska, ABF Västerås, Teatermaskinen i Riddarhyttan, Handels avd 18, VAT. Västerås Folkhögskola, Teater Västmanland, Konstfrämjandet Västmanland.


REDOVISNING AV VERKSAMHET ÅR 2007

Styrelsemöten
Skådebanan Västmanland har haft 5 protokollförda styrelsemöten under året, samt en planeringsöverläggning i Brunnsvik.

Bidragsgivare
Skådebanan Västmanland får bidrag från Statens kulturråd genom Riksskådebanan. Bidrag från Landstinget i Västmanland samt Pro Aros (Västerås kommun). Bidrag i form av administrativ hjälp som bokföring, hyra, datorer etc. genom LO-distriktet i Västmanland.

Ombud
Skådebanan Västmanland har 390 kulturombud, varav ca 200 med e-post-växling.

Utskick till ombuden
Ombudsutskicken innehåller information om länets kulturaktiviteter. Ombuden ska sprida informationen vidare till sina arbetskamrater, vänner etc. Utskicken genomförs via e-post och tidningen "Lokalt arbete" samt Skådebanan Västmanlands hemsida.

Medlemsutskicken innehåller information om länets olika kulturhändelser. Information om institutionernas verksamhet. Olika erbjudanden, exempelvis genrep m.m.
I tidningen "Lokalt arbete" finns informationen i en förkortad form. Även Skådebanans hemsida fungerar som en förmedlande länk till ombuden. På hemsidan finns längre och mer informativa artiklar än i Lokalt arbete, oftast kopplade till tidningen.

Tidningen "Lokalt arbete" är LO-distriktet i Västmanlands informationsblad. Tidningen skickas via post till ca 4000 adresser i länet. Tidningen ges ut fem gånger per år. Skådebanan Västmanland har två sidor till sitt förfogande. Sidorna används till reportage, interjuver, information om kulturinstitutionernas verksamhet, olika evenemang och erbjudande m.m.

Ombudsvärvning
Varje år slutar, flyttar eller försvinner ombud. Oftast är det svårt att spåra ombudens nya adresser. Därför sker en ständig ombudsvärvning. Skådebanan. Under året har ca 20 nya ombud tillkommit. I motsvarande grad har ungefär lika många försvunnit. Skådebanans målsättning är att ha ca 400 ombud.

Skådebanans hemsida www.skadebanan.org
Skådebanan Västmanlands hemsida ska ständigt vara aktuell och uppgraderad. På hemsidan kan ombuden ta del av den information som oftast finns i medlemsbreven och andra utskick, men i en mer fördjupad form. Hemsidan används även till att publicera texter från novelltävlingen. Men också information om kommande evenemang samt kulturinstitutionernas program.
Skådebanan Västmanland administrerar även Riksskådebanans och Dalarnas hemsida.

Administration
Skådebanan Västmanland har en anställd ombudsman som utför de flesta administrativa sysslorna - förutom ekonomin, vilken administreras av LO-distriktet i Västmanland.

Konferenser/möten/övrigt
Skådebanan har deltagit vid olika konferenser och möten under året, exempelvis LO-distriktets halvårs- och årsmöte. Skådebanans styrelse har haft en heldagsöverläggning i Brunnsvik, då den framtida verksamheten diskuterades. Ombudsmannen har deltagit i flera konferenser arrangerade av Riksskådebanan m.fl.


VERKSAMHET 2007


Inledning
Skådebanan Västmanland har som mål att svara för och utveckla kontakter med alla slags konst- och kulturintressenter i Västmanland samt att utveckla kontakten med medlemsorganisationerna, LO-distriktet i Västmanland, Kommunal Västmanland, Hyresgästföreningen i Västmanland, ABF Västmanland, Grafiska, ABF Västerås, Teatermaskinen i Riddarhyttan, Handels avd 21, VAT. Västerås Folkhögskola, Teater Västmanland, Konstfrämjandet Västmanland.

Verksamhet - övergripande
Verksamheten har haft som mål att öka intresset för läsande, skrivande samt ett eget skapande i olika former. Dessutom att intressera människor att möta den etablerade kulturen, exempelvis kulturinstitutionernas olika erbjudanden.
Under året har olika årliga återkommande arrangemang genomförts, exempelvis novelltävlingen, Bokens dag och konstutställningen Julsalongen. Under året har tre projekt genomförts. Läs för mig pappa, "Prova på tekniker, samt projektet "Jobbarrock". Skådebanan har även aktivt deltagit i Teatermaskinens projekt @work.
Skådebanan har genomför arbetsplatsbesök för att informera om sin verksamhet, men också om exempelvis projektet Läs för mig pappa. Under året har ca 15 arbetsplatsbesök genomförts.
Novelltävlingen
Novelltävlingen har genomförts under mer än tio år med olika teman. Novelltävlingen ingår i Skådebanan Västmanlands satsning att öka intresset för skrivandet.
Årets tema var "Fånga dagen nu". Prisutdelningen genomfördes i Västerås slott den 2 april. Värd för middagen var landshövding Mats Svegforss. Prisutdelare var LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin. Vinnare blev Carina Kreku Hofvander med novellen "Herrens vägar äro outgrundliga". Juryns motivering löd "En välskriven berättelse om människans förmåga att lyfta sig över vardagens vemod och med humor och glädje ta vara på dess överraskningar."
34 novellbidrag kom in till tävlingen. Ca 100 personer, skribenter samt inbjudna gäster, deltog vid prisutdelningen. En novellantologi har framställts i vilket alla novellerna finns med.
Novelltävlingen genomförs i samarbete med medlemsorganisationerna LO-distriktet i Västmanland och ABF Västmanland.
En träff med novellskribenterna har genomfört i syfte att utveckla och förnya tävlingen.


Novelltävlingen
Novelltävlingen har genomförts under mer än tio år med olika teman. Novelltävlingen ingår i Skådebanan Västmanlands satsning att öka intresset för skrivandet.
Årets tema var "Fånga dagen nu". Prisutdelningen genomfördes i Västerås slott den 2 april. Värd för middagen var landshövding Mats Svegforss. Prisutdelare var LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin. Vinnare blev Carina Kreku Hofvander med novellen "Herrens vägar äro outgrundliga". Juryns motivering löd "En välskriven berättelse om människans förmåga att lyfta sig över vardagens vemod och med humor och glädje ta vara på dess överraskningar."
34 novellbidrag kom in till tävlingen. Ca 100 personer, skribenter samt inbjudna gäster, deltog vid prisutdelningen. En novellantologi har framställts i vilket alla novellerna finns med.
Novelltävlingen genomförs i samarbete med medlemsorganisationerna LO-distriktet i Västmanland och ABF Västmanland.
En träff med novellskribenterna har genomfört i syfte att utveckla och förnya tävlingen.

Fototävlingen "Fånga dagen.nu"

Under året har en fototävling genomförtds med prisutdelningen i Västerås slott den 2 april i samband med novelltävlingen. Under prisutdelningen visades ett urval av de inkomna fotobidragen.
Fototävlingen har en egen hemsida: http://www.fanga-dagen.nu/ . Fototävlingen vanns av Gabriel Söderbladh. Tävlingen genomfördes i samarbete med medlemsorganisationen, Västerås folkhögskola och LO-distriktet.

Bokens dag den 16 oktober 2007 i Teater Västmanland
Bokens dag har som syfte att ge medborgarna möjlighet att möta aktuella kända svenska författare. Över 1000 besökare lyssnade på författarna: Inger Frimansson, Marie Hermanson, Anna Jansson, Ylva Eggehorn, Bob Hansson, Kajsa Ingemarsson, Åsa Linderborg, Daniel Sjölin och Leif G W Persson.
Under bokens dag delades även ut ett stipendium i syfte att främja västmanländskt författarskap. Stipendiet gick till författaren Per Helge.
Bokens dag genomförs tillsammans med flera andra organisationer, ABF Västmanland och ABF Västerås, Teater Västmanland, Akademibokhandeln, VLT, och Västerås Bibliotek.


Tidningen "LOKALT ARBETE", samt Skådebanans hemsida.
Tidningen "LOKALT ARBETE är LO-distriktet i Västmanlands främsta informationsblad till fackligt aktiva, politiker, med flera. Tidningen ges ut fem gånger per år och skickas via post till 4000 adresser i länet. Skådebanan Västmanland har två sidor till sitt förfogande. Sidorna används till reportage och information om olika verksamheter som berör kultur.
Skådebanan medverkar även i Handels tidning "På gång i 21 an", företrädesvis med kulturreportage.


Ombudsutbildning -Teaterresa till Dramaten samt föreställningen @work.
Skådebanan Västmanland har ambitionen att två gånger om året erbjuda sina ombud en ombudsutbildning. Formerna för utbildningen kan variera.
Den 29april genomförde en studieresa till Dramaten i Stockholm. Deltagarna fick ta del av Dramatens historia samt en rundvandrig i byggnaden, bland annat stå på stora scenen. Besöket avslutades med föreställningen "Hem till Gården" på Elverket. 8 deltagare.
Den andra ombudsutbildningen genomfördes den 17 mars då Skådebanan erbjöd sina ombud att se föreställningen @work som handlar om arbete och arbetes villkor, med efterföljande diskussion om kulturinriktningen med politiker för både Landsting och Västerås kommun. Ca 15 deltagande ombud. Totalt ca 35 st.

Projektet @work
Under flera år har Teatermaskinen i Riddarhyttan planerat och arbetat fram en pjäs, som handlar om arbete och dess villkor i dagens Europa. Projektet har knutit till sig flera europeiska teatergrupper som också arbetat med samma tema, @work.
Teatermaskinen har dels haft en inre och en yttre referensgrupp som aktivt deltagit i manusarbetet. Skådebanan Västmanland har tillsammans med olika fackliga representanter ingått i den inre referensgruppen med uppgift att ge manusförfattaren erfarenheter från arbetslivet. I arbetet har även ingått att komma med förslag på textavsnitt, diskutera igenom materialet, se pjäsen flera gånger under pjäsens framväxt etc.
Pjäsen blev klar under våren 2007 och framfördes på flera platser i Sverige, men även i Danmark under ett veckolångt symposium i Köpenhamn. I Västmanland spelades pjäsen under fyra dagar, den 14-17 mars. I samband med pjäsen genomfördes olika seminarier med tema arbete. Den 17 mars inbjöds alla Skådebanans ombud att se pjäsen som en del av Skådebanans ombudsutbildning.
Arrangemanget genomfördes tillsammans med medlemsorganisationerna LO-distriktet i Västmanland, Västerås Folkhögskola och ABF Västmanland. Under fyra dagar såg ca 250 personer pjäsen.
Skådebanna deltog även i symposiet i Köpenhamn då även andra länders teatergrupper spelade upp sina pjäser, samt diskuterade framtiden för projektet @work.


Läs för mig pappaProjekt "Läs för mig pappa" syftar till att förmå pappor att börja läsa för sina barn. Under 2007 har två seminarier genomförts. Dels den 21 maj på Västerås folkhögskola med författaren Kjell Eriksson, En bok för alla, samt litteraturvetaren Lisa Henriksson. Den 15 november i Fagersta i samarbete med Fagersta bibliotek och ABF. I Fagersta fick deltagarna träffa författaren Torgny Karnstedt och barnbokspedagogen Lisa Henriksson samt förlaget "En bok för alla". Totalt medverkade 35 personer. Media uppmärksammade båda seminarierna och i Västerås gjordes ett TV-inslag av seminariet.

Julsalong 2007Under flera år har LO-distriktet/Skådebanan, tillsammans med Konstfrämjandet, genomfört en öppen konstutställning som riktar sig både mot amatörer och yrkesverksamma konstnärer. Syftet är att ge alla boende i Västmanland möjlighet att kunna visa sina konstverk.
Under 2007 har svårigheter funnits att hitta tillräckligt stora lokaler för utställningen som normalt engagerar ca 130 konstnärer. Utställningen genomfördes i Galleri Konstnärföreningen samt Konstfrämjandes lokaler på Slottsgatan i Västerås. På grund av lokalernas storlek kunde endas 68 konstnärer medverka, mot 126 föranmälda. Uttagning skedde genom lottning. Utställningen var öppen mellan den 15 december 2007 och den 6 januari 2008. Stängt under juldagarna, samt nyårsafton och nyårsdag. Ca 500 besökare såg utställningen.

KUP
Skådebanan Västmanland har medverkade i projektet KUP, (Kreativ ungdom på Pettersberg). Ett projekt med mål att aktivera ungdomar boende på bostadsområdet Pettersberg i Västerås. Ett område med stor invandrartäthet. Temat för projektet var "Hur kommer ditt framtida boende att se ut".
Under våren 2007 arbetade projektet med att fånga upp ungdomar boende i området, bland annat genom en egen samlingslokal, men också i samarbete med Pettersbergs fritidsgård.
Under våren fick ungdomarna bland annat berätta hur deras framtida boende skulle se ut. Intervjuerna filmades. Ungdomar fick även måla, snickra m.m. Delar av materialet, som framställdes, samlades till en utställning som visades i Pettersbergs centrum under en vecka hösten 2007. Skolklasser från högstadiet bjöds in att besöka utställningen.
Även en novelltävling har utlyst för högstadieelever, med boende som tema. Novellerna kommer att ges ut i en antologi under 2008.
Projektet skedde i samarbete med medlemsorganisationerna, Konstfrämjandet och Hyresgästföreningen, men även andra organisationer som bostadsbolaget Mimer, Svenska kyrkan med flera.


Jobbarrock
Projektet Jobbarrock har haft till syfte att starta rockband på arbetsplatser runt om i Västmanland. Tanken var att fånga upp musikintresset på ett roligt och avspänt sätt. Sex band anmälde sig till finalen, som planeras att genomföras den 31 januari 2008 på restaurang Strike Bowling i Västerås.
Under 2007 innebar arbetet med Jobbarrock olika former av reklam och administration. Exempelvis företagsbesök, utskick till fackförbunden, reklamtryck, annonsering, tidningsinterjuver etc.
Jobbarrock har fått pengar till sin finansiering från Statens Kulturråd och KIA (Kultur i arbetslivet). Projektet Jobbarrock presenterades även under en workshop i Umeå, arrangerad av Kulturrådet.
Prova på tekniker
Projektet "Prova på tekniker" har som mål att erbjuda anställda (arbetsplatser) att på ett roligt och inspirerande sätt prova på olika former av konstnärliga tekniker. Målsättningen är att projektet leder till att deltagarna blir intresserade och går vidare, exempelvis genom något studieförbund.
Under 2007 erbjöds fem olika "prova på tekniker", ledda av lokala konstnärer.
Tre "prova på tekniker" genomfördes. Projektet fortsätter under våren 2008. Ca 35 st deltagare under 2007. Bidrag från Statens Kulturråd och KIA.
Arbetsplatsbibliotek.
Satsningen att få människor att läsa kan ske på många olika sätt, ett sådant är projektet Läs för mig pappa, ett annat är att på arbetsplatser skapa möjlighet till ett arbetsplatsbibliotek. I Kanthal i Hallstahammar har Skådebanan varit med och startat ett arbetsplatsbibliotek. Flera finns inplanerade för år 2008.


Prova på tekniker
Projektet "Prova på tekniker" har som mål att erbjuda anställda (arbetsplatser) att på ett roligt och inspirerande sätt prova på olika former av konstnärliga tekniker. Målsättningen är att projektet leder till att deltagarna blir intresserade och går vidare, exempelvis genom något studieförbund.
Under 2007 erbjöds fem olika "prova på tekniker", ledda av lokala konstnärer.
Tre "prova på tekniker" genomfördes. Projektet fortsätter under våren 2008. Ca 35 st deltagare under 2007. Bidrag från Statens Kulturråd och KIA.


Arbetsplatsbibliotek.
Satsningen att få människor att läsa kan ske på många olika sätt, ett sådant är projektet Läs för mig pappa, ett annat är att på arbetsplatser skapa möjlighet till ett arbetsplatsbibliotek. I Kanthal i Hallstahammar har Skådebanan varit med och startat ett arbetsplatsbibliotek. Flera finns inplanerade för år 2008.


Seminarium om kulturens betydelse i samhället den 25 oktober.
Riksksådebanan arrangerade ett seminarium om konstens och kulturens betydelse för samhällsutvecklingen i Västerås den 25 oktober. Seminariet genomfördes i Teater Västmanland. Medverkande var bland andra samhällskritiker Björn Elmbrant, socialdemokraternas företrädare i Kulturutskottet i riksdagen, Margareta Israelsson samt Magnus Bergkvist, chef för Teater Västmanland. Ca 35 deltagare.


Seminarium om Abstrakt konst på Västerås konstmuseum.
Ombudsmannen för Skådebanan Västmanland, Tapani Björkbacka, har föreläst om abstrakt konst i Västerås konstmuseum.


En bok för alla
LO/Skådebanan är centralombud för bokförlaget "En bok för alla", vilka ger ut billiga kvalitetsböcker. Under året har böcker sålts på möten, via ombud och bibliotek.
Skådebanan har varit med på ett seminarium arrangerat av "En bok för alla".


Samarbetspartners
För att uppnå ett effektivt arbete i arbetet att nå ut med kultur försöker LO-distriktet alltid samarbeta med organisationer som Skådebanan, ABF Västmanland och Västerås, Västerås Folkhögskola, länets kulturinstitutioner, länsteaterföreningar med flera.


Slutord
Under året har Skådebanan Västmanland, tillsammans med andra organisationer, flyttat till andra lokaler, närmare centrum. Ett hyresavtal samt ett avtal om kostnaderna för administration kommer att skrivas med LO-distriktet som är första-hands-hyresgäst.
Skådebanan försöker hitta olika former av samarbete med medlemsorganisationer och länets kulturinstitutioner. Under året har även projektpengar från KIA sökts och använts. Rent generellt kan sägas att ambitionsnivån varit högre än Skådebanans resurser.


Verksamhetsinriktning för 2008
Verksamheten för 2008 kommer i stora drag att följa inriktning för 2007, även om en större satsning mot arbetsplatser kommer att ske.
Skådebanan kommer att vara med i Bokens dag, arrangera Julsalongen, medverka i tidningen "Lokalt arbete" och Handels avdelningstidning, arbeta med hemsidorna och genomföra projekt som exempelvis "prova på tekniker" och "Jobbarrock", samt Motståndsfestivalen arangerad av Teatermaskinen.