SKÅDEBANAN VÄSTMANLAND - Ingenjör Bååths gata 11
72212 Västerås - 021-101705Art Mobile är en nybildad konstnärsgrupp med ett "mobilt" konstnärsdrivet galleri som genomför utställningar på olika platser. Gruppen vill delta i den kulturdiskussion som finns i Västerås, vara med om att skapa debatt och ställa frågor. Tanken är att utställningsverksamheten genom sin flexibilitet ska nå en publik som kanske inte annars ser konst. Men också att ge konsten möjlighet att exponeras i lokaler som inte alltid är anpassade för denna typ av verksamhet. Inom projektet arbetar medlemmarna med olika konstmedier såsom måleri, skulptur, textil, foto, installation, performance, video, samtidigt med en öppenhet mot andra konstformer som t ex musik, dans och teater. Gruppen vill också visa andra konstnärers verk.

De första utställningarna kommer att ske i bostadsområdet Vallby, Västerås. Det är ett samarbete med Konstfrämjandet, Skådebanan samt Vallbyprojektet Kreativt Centrum som arbetar i Vallby med att öka deltagandet bland boende i frågor som rör omgivning, områdets utveckling samt integration. På första utställningen 17jan – 8 feb är det initiativtagarna till Art Mobile som ställer ut; De två efterföljande utställningarna genomförs också i bostadsområdet Vallby

8 mars - 29 mars "AllReadyMade" med konstnärer från Stockholm och Västerås.

18 april - 10 maj, måleri.

Vernissage den 17e januari kl 12.00-16.00. Utställningen är öppen under lördag och söndag fram till och med den 8 februari (12.00-16.00). Möjlighet finns att se utställningen på andra tider genom kontakt med Tapani Björkbacka 070-523 33 34 eller Susanne Torstensson 076-266 80 13.

Utställare är Anna Granberg, Roger Pettersson, Erik Bandolin, Susanne Torstensson, Tapani Björkbacka. För mer info om utställningen och konstnärerna se webbsida: www.artmobile.se/.

Performance på vernissagedagen med; Sari Jacobson & Veronica Lehtonen, Erik Bandolin & Emil Ström, samt Helena Burman & Susanne Torstensson.
Pressvisning under hängning onsdagen den 14 januari kl 18.00 – 20.00
För mer info Webbsida: www.artmobile.se/ eller Artmobilen (telesvarare): 070-053 32 04