SKÅDEBANAN VÄSTMANLAND - Ingenjör Bååths gata 11
72212 Västerås 021-101705
"Först & Främst"

Kulturutredningen presenterade sitt betänkande i mitten av februari. Sammanlagt över niohundra sidor. I korthet att ett antal myndigheter inom kultursektorn ska slås samman till tre enheter. Kulturrådet blir kvar men kommer delvis att få förändrade arbetsuppgifter. Regionerna ska få ett större inflytande över anslag och bidrag. Kulturen ska vara en del av samhällsbyggandet. Utredningen pratar i termer av näring och ekonomi. Men även att folkbildningen ska ha en framträdande roll.
Redan innan kulturutredningen kom med sitt betänkande har det pågår en debatt om kulturarbetarnas ekonomiska villkor. Vem ska betala. Under hösten 2008 arrangerade Skådebanan ett seminarie i ämnet kultursponsring. Ska enbart marknadskrafterna råda eller ska även samhället vara med och betala.

Tre kvinnor med erfarenhet av problematiken är Gunnel Branzell, Annelie Salminen och Ida Branzell Rosén. Var och en har egna företag inom branschen. Gunnel arbetar mer layout, men också som konstnär. Ida är illustratör men arbetar samtidigt som konstnär med flera utställningar bakom sig. Annelie skriver olika former av texter. Hon arrangerar skrivarseminarier, uppträder i olika sammanhang. Tillsammans har dom bildat konstellationen "Först & Främst". Syftet är att samarbeta men också att kunna hjälpa varandra med olika kunskaper.
Jag möter gruppen i Gunnel Branzell hus, under ett planeringsmöte. Gunnel Branzell bjuder på te och säger att de finns en fördel med att arbeta tillsammans. Vi bär på olika kompetenser som tillsammans ger oss en större möjlighet att göra ett bra arbete. Kunderna erbjuds en helhet.
Ida säger att när man arbetar tillsammans uppstår spännande saker som man kanske inte tänkt sig från början. Exempelvis vill Annelie Salminen föra in en mer poetiskt ton i de textmaterialen som ska framställas. Tillsammans kan gruppen erbjuda företag olika former av konstnärlig utsmyckning med inslag av poetiska ord och information. Även eventskildringar. I praktiken att på plats teckna, fånga dagen i poetisk text och sedan sammanställa teckningar och texter. Slutprodukten anpassas efter kundens önskemål. Det kan bli en bok, en pdf eller en utställning.

Ändå vill alla tre behålla sina andra skapande delar. Gunnel och Ida som konstnärer. Ida tillägger att för henne är det viktigt att konsten får förbli i de personliga rummet. Annelie vill fortsätta att arrangera skrivarkurser, skriva poesi och uppträda. Ändå känns konstellationen viktig. Målet är att arbetstiden ska fördelas så att gruppen jobbar 50% med gemensamma projekt och resten med egna kunder och konstnärlig verksamhet.
Att det generellt är svårt att försörja sig som kulturarbete kan dom flesta inom branschen intyga, trots att Annelie poängterar att hon kan leva hyfsat på sin verksamhet. Att hon ser Först & Främst mer som en komplettering till sin övriga verksamhet, både innehållsmässigt och ekonomiskt. De befruktar varandra.

Annelie säger också att det finns en felsyn, bara för att man brinner för det man gör behöver det inte betyda att man ska göra det ideellt eller ha dåligt betalt. Så är det inte i andra branscher. Se bara på datautvecklarna. Det rör sig inte om att skära guld med täljkniv, bara att få en rimlig ersättning för de arbete man utför. Att kunna försörja sig.
Mer info om Först & Främst finns på deras hemsida www.forstoframst.se