SKÅDEBANAN VÄSTMANLAND - Ingenjör Bååths gata 11
72212 Västerås 021-101705Länet har fått en ny konstkonsulent
Ett eget galleri i lägenheten i vilket man bor visar på ett stort engagemang, något man känner av när man möter Linda Rydberg, vår nya konstkonsulent i Västmanland. En entusiasm och glädje som smittar.
Ursprungligen kommer Linda från Hästveda, en liten by utanför Hässleholm.
Efter sin konstutbildning på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i
Göteborg flyttade hon till Malmö.
- Det blev min bas, säger hon. Fast nu har jag en lägenhet i Västersås,
tillägger hon.

En kort period vistades hon i New York och arbetade på en konstinstitution där, det var där hon fick idén till lägenhetsgalleriet "livingroom d lyx".
De flesta konstnärerna som ställde ut i galleriet var dessutom baserade i New York. Större delen av tiden efter sin utbildning har Linda dock arbetat på Stiftelsen Wanås Utställningar. En skulpturpark som med åren växt till ett välkänt begrepp inom svenskt och internationellt konstliv med välbesökta utställningar. Under fem år hade hon bland annat ansvar för konstnärskontakter, katalogproduktion och pressarbete.

Att Linda hamnade i Västmanland var en slump, hon sökte och fick jobbet som projektledare för projektet "Gå Över Ån" som Västmanlands läns museum
startade i samarbete med Västerås Konstmuseum år 2008. Projektet hade flera mål: att arbeta pedagogisk med högstadieelever kring offentlig konst och det offentliga rummet, att arrangera föreläsningar och seminarier men också olika delprojekt, exempelvis Svartåbänkarna. En tävling i vilken formgivare och företag tillsammans fick möjlighet att utforma bänkar som sedan skulle placeras ut i Västerås, längst Svartån. Projektet blev mycket uppmärksammat i media. Linda förklarar att "Gå Över Ån" hänger tätt samman med Länsmuseets uppdrag och verksamhet i länet, både pedagogiskt och i mötet mellan samtidskonst och kulturarv. Under projekttiden samtalade hon och Carl-Magnus Gagge, chefen för Västmanlands läns museum utifrån den känsla hon fick när hon kom till länet. Att det visserligen fanns många konstaktörer till exempel flera konstnärsorganisationer, både professionella och amatörer, men ingen samlande kraft. Linda tyckte att det behövdes en konstkonsulent. Och så blev det. Konstkonsulentverksamheten är
huvudsakligen finansierad av Statens Kulturråd och Landstinget.

Som konstkonsulent är Linda projektanställd under ett år och är mitt i den inledande fasen, att skapa ett kontaktnät. Hon reser runt i länet och träffar aktörer inom regionens konstscen, exempelvis kommuner, kulturföreningar och konstnärsorganisationer och utställningsverksamheter.
Linda säger att hennes tanke inte är att storma in med nya idéer, utan att lyssna av vad aktörerna efterfrågar och utifrån det skapa en verksamhet.
Det hon redan nu har märkt, vilket delvis bekräftar känslan hon hade när hon kom till Västmanland, är att många av konstorganisationerna helt enkelt
vill träffas. Dels för att kunna presentera sin egen verksamhet men lika mycket att få del av andras för att utvecklas.
-Under dessa möten kan även konstnärer bli inbjudna att träffa de utställningsansvariga och presentera sina arbeten, säger hon.

I Lindas plan ingår också en bra hemsida för konsten i länet där konstnärer, utställningsverksamheter och publik kan hämta information.
Redan nu är hon involverad i Julsalongen, en öppen konstutställning som
genomförts under många år. Linda har börjat samarbeta med Skådebanan och
Konstfrämjandet för att utveckla utställningen. Tillsammans med en
arbetsgrupp av yrkesverksamma konstnärer från länet arbetar man gemensamt för att till exempel få fler unga konstnärer från hela Västmanland att delta.

Trots att Linda har en konstnärlig utbildning i botten trivs hon bäst som curator. Fritt översatt en projektledare som genom sin kunskap och kontaktyta sammanställer konstutställningar eller driver andra slags konstprojekt. I Malmö startade hon tillsammans med en kollega ett projekt som går ut på att ge utländska curatorer möjlighet att arbeta tillsammans med olika konstinstitutioner i Skåne. Projektet pågår fortfarande.
-Det projektet arbetar jag med på kvällar och helger just nu, säger hon. Jag och min Malmökollega kombinerar båda olika uppdrag med varandra, ungefär som en konstnär arbetar med olika uppdrag parallellt, tillägger
hon.

Ett fullspikat program verkar Linda ha, därtill kommer besöken på
konstutställningar, både här och internationellt. Exempelvis
Venedigbiennalen, som hon tyckte var bra detta år. Ett verk som hon blev särskilt berörd av var den svenska konstnären Nathalie Djurbergs nya videoinstallation "Experimentet".021-101705
070-5233334

tapani.bjorkbacka@lo.se
www.skadebanan.org