SKÅDEBANAN VÄSTMANLAND - Ingenjör Bååths gata 11
72212 Västerås 021-101705

2010 års novelltävlingen är avgjord.

Under tolv år har LO-distriktet i Västmanland tillsammans med Skådebanan Västmanland genomfört en novelltävling som vänder sig till västmanländska skribenter. Sedan fyra år tillbaks tillsammans med Västerås Folkhögskola, ABF och Teater Västmanland. Tävlingen har haft olika teman som hjälp att få igång skriv processen. Årets tema "Det finns inga vanliga människor" syftar på de likheter och olikheter varje människa bär i sitt öde. I och med att Västerås folkhögskola och ABF kom in som arrangörer startades även en fototävling med ett tema som följer novelltävlingens.
Årets prisutdelning skedde den 28 april på Västerås Folkhögskola. Prisutdelare för fototävlingen var rektorn för Västerås Folkhögskola, Lars forsmark. För novelltävlingen landshövding Ingemar Skogö.

Andreas Hultgren får sitt pris av Lars Forsmark

Fototävlingen vanns av Andreas Hultgren med motiveringen:
"I ett torp någonstans i Sverige sitter en ung kvinna och funderar över sitt liv. Bilden ger oss en inblick i en svunnen tid med gamla möbler och prylar från årtionden bakåt. Den tidstypiska pärlsponten från slutet av 1800-talet som är vanligt förekommande i enklare kök ramar in bilder.
Den unga kvinnan finns på ett sätt i centrum men ändå inte. Centrum i bilden blir för betraktaren ett rörigt rum utan ordning. Man kan föreställa sig att den unga kvinnan upplever en tristess och kaos, men det kan också vara: Hur fångar jag tag i mitt eget liv och vad gör jag?
Bilden är långtifrån en romantisk bild om torparliv och en ordnad värld utan knyter an till bilder och berättelser som beskriver det gamla Sverige utifrån en social verklighet och en gammal maktordning.
Vi gillar bilden just för dess rörighet och disparata uttryck. Det finns inga vanliga människor och det finns många verkligheter att skildra bortanför bilder av ett framgångsrikt, vackert och lyckligt liv".

Länk till fototävlingsbidragen


Jon Anders Klockar får sitt pris av landshövding Ingemar Skogö

Novelltävlingen vanns av Jon Anders Klockar med motiveringen:
"En kort motivering till en kort novell. Med en distinkt logik beskrivs en människas livsöde i backspegeln. Det finns för huvudpersonen bara en väg, en möjlig utväg. Livet kan inte ändras, inga utvägar kan ses. Ett av vår tids mest känsliga och tabubelagda frågor belyses i novellen.
På ett enkelt sätt, konstigt nog inte i en alltför mörk kontext, beskrivs hur en människa bestämt sig för att ta sitt liv för att det inte finns någon mening med det egna livet och hur denne planerar och genomför sitt beslut.
Novellen ger upphov till funderingar kring komplicerade moraliska frågor: har en människa rätten att ta sitt liv? Vad får en människa att inte vilja leva? Är alla vägar prövade? Kan en människa återfå lyckan genom att ta sitt liv?
Huvudpersonen: "Vad som hände med mitt vuxenliv vet jag inte, tänkte han. Det blev bara ensamt, kallt och tomt. Nu får jag resa bort från det utan saknad.
De eviga frågorna om meningen med livet får ett brutalt perspektiv i texten där den enda och slutgiltiga lösningen är alternativet.
Som läsare vet vi inte om alla vägar är prövade, även om huvudpersonen ger intrycket av att veta vad han vill. Texten, i sin avskalade form, griper tag i läsaren och vi finner att novellen är värd sitt pris i ett mycket angeläget men svårt ämne".

Till prisutdelningen var samtliga skribenter inbjudna samt fototävlingens första, andra oh tredjepristagaren. Kvällen bjöd på en trerätters middag, dansunderhållning samt poesiuppläsning.
Skribenterna fick en novellantologi med samtliga noveller.

Kommande tävling
Referensgruppen för novelltävlingen är mitt inne i planeringen av hur novelltävlingen ska se ut i framtiden. Planer finns på att ändra inriktning från novellskrivandet mot poesi. Att tävlingsmomentet i den nuvarande formen försvinner och ersätts av en poesidag då vem som helst får möjlighet att läsa upp sin poesi. Ingenting är ännu klar varför ingen ny novelltävling, eller ett nytt tema, startar automatisk. Besked i början av augusti (eller tidigare)