SKÅDEBANAN VÄSTMANLAND - Ingenjör Bååths gata 11
72212 Västerås 021-101705

    


Hur ser  framtiden ut förTeater Västmanland ?


Turerna kring Teater Västmanlands ekonomi och cheftillsättningar har varit många vilket uppmärksammats både i press och media. Den nuvarande teaterledningen vill göra stora förändringar, bland annat minska personalen med 12 personer. En åtgärd som enligt en del kritiker  innebär slutet på Teater Västmanland som en fungerande teater med egna uppsättningar.

Därför genomförde Skådebanan Västmanland en öppen debatt om Teater Västmanlands framtid i syfte att ge allmänheten möjlighet att höra argumenten samt kunna debattera ämnet med ansvariga politiker.

Inbjudna till podiet var representanter från samtliga riksdagspartier samt teaterstyrelsen. Alla utom Miljöpartiet och Sverigedemokraterna deltog. Skådebanan hade även bjudit in Anders Lerner som har stor erfarenhet av teater som teaterchef.


Nästan hundra personer hade samlats när Skådebanans ordförande Zenita Bergman öppnade seminariet den 26 april. Debattledare var Anna Hedelius. Hennes första fråga till podiet var vilken vision politikerna har för teatern. I svaren fanns inga större avvikelser mellan partierna. En levande teater och teaterhus. En bit in i debatten uttryckte Anders Lerner en viss förvirrig över hur denna vision skulle kunna förverkligas samtidigt som man varslar tolv personer. Hanns erfarenhet är att en teater av Teater Västmanlands storlek behöver ca fjorton skådespelare för att kunna genomföra egna produktioner och turnera i länet. Teater Västmanland har i nuläget bara fem fast anställda skådespelare. Totalt ca tretio personer. Men alla skådespelare måste inte ha fast anställning, fortsatte Anders Lerner. Förenklat kan en tredjedel ha fast anställning, en tredjedel inlånade till en viss produktion och en tredjedel kontrakt på längre tid. Men en teater består inte enbart av skådespelare utan en stor mängd andra yrkesgrupper. Ju närmare dessa är knutna till själva teaterhuset ju bättre ekonomi blir det. Därför är ett samgående med Örebros teater, som det har diskuterats, inte någon lösning. Anders Lerner uttryckte en oro över att teaterstyrelsen inte tänkt igenom konsekvenserna av de åtgärder dom planerar. I förlängningen innebär det en nerläggning av teatern. En teater är teater enbart när publiken möter skådespelet. Mycket konkret och enkelt.
Teater Västmanlands ägs av Västerås kommun och Landstinget Västmanland. Dessa kallas för huvudmän. De övergripande ansvaret över teatern har teaterstyrelsen. Rollerna dom mellan är skilda men under debatten skymtades en viss oenighet över hanteringen av den kris som Teater Västmanland är i. Dock betonade huvudmännen att dom inte läger sig i den kommande chefstillsättningen, det är teaterstyrelsens ansvar.  

När den allmänna debatten kom i gång uppstod starka känsloyttringar av förklarliga själ. Det finns en frustation bland dom anställda över att befinna sig i på en arbetsplats med stora problem samt oron över dom varsel som lagts. Politikerna å andra sidan försökte förklara att problemet ligger i ekonomin. Att landstinget inte kan ge ökade anslag till teatern när man inte kan göra det till annan verksamhet, exempelvis sjukvården. Samtidigt är det teaterledningens sak att hålla budgeten, vilket inte skett tidigare. Under flera år har teatern gått med underskott utan att åtgärder vidtagits. Detta har medfört att politiker krävt att en förändring måste ske. Så påbörjades de förändringsarbete som pågår nu. Olof Walden, teaterstyrelsens ordförande medgav att de målsättningar som finns angivna för teatern inte kommer att kunna uppfyllas på en gång utan måste ses på sikt. Först måste allt stabiliseras för att sedan kunna byggas upp till den nivå som direktiven anger. Det kan ta år. Någon ur publiken frågade om teaterledningen har en konkret plan över hur det ska ske, men fick inget svar. Teaterledningen är mitt inne i en facklig förhandling. Dom lokala förhandlingen har strandat. Detta medför också att inga konkreta svar fans att ges.


Förhoppningen med debatten var att den skulle tillföra något i den pågående omstruktureringen. Frågar man människor på stan så är dom flesta överens om att Teater Västmanland måste överleva. Däremot åsikterna om vad som ska visas varierar. I det finns olika smakinriktningar.