SKÅDEBANAN VÄSTMANLAND - Ingenjör Bååths gata 11
72212 Västerås 021-101705

Skådebanan Västmanlands länksamling är under uppbyggnad. Vill du medverka med länkar tar du kontakt med tapani.bjorkbacka@lo.se


Fototävling arrangerad av Skådebanan, ABF och Västerås folkhögskola : http://www.fanga-dagen.nu/

LO-distriktet i Västmanland: http://www.vastmanland.lo.se/


Konstnärer

Konst i Västerås :
http://www.konstivasteras.se/

Konst och musik av Clas och Christina Weiberg
www.konstomusik.dinstudio.se

Tapani Björkbacka, abstrakt målare: http://www.bjorkbacka.org

Henrik Haukeland abstrakt målare
http://www.haukeland.se

Konstnärsgruppen ArtMobile: http://www.artmobile.se