SKÅDEBANAN VÄSTMANLAND


Skådebanan Västmanlands styrelse

Ordförande:

Rolf Söderman: Kulturföreningen Tillsammans

Sekreterare: Elin Bergman: Teater Oliver


Övriga:

Nicklas Gustafsson, Kommunal Bergslagen
Börje Rönnqvist: Bio Elektra
Åsa Jarrolf
: PRO-kultur
Michael Eriksson: Handelsanställdas förbund
Zenita Bergman : Skådebanan Västmanland
My Pettersson, Kommunal Bergslagen
Maria Dahlgren: Kommunal Bergslagen

Revisor: Gunnel Hedlund, Handels
Revisorersättare: Margaretha Nemeth, Handels